Wymiana i zwroty

  • 1. Konsumenci mają 14 dni na zwrot towaru zakupionego przez Internet bez podania przyczyny.

    2. Prawo do zwrotu nie dotyczy między innymi świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

    3. Ilekroć wyżej mowa jest o konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie  z art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

  • Pieniądze w przypadku zwrotu zwracamy bezzwłocznie.
  • Nawet po okresie 14 dni jeśli towar jest typowy, rotuje i utrzymywany w naszych stanach magazynowych można zwrócić się z zapytaniem o warunki wymiany.