Wymiana i zwroty

  • Konsumenci mają 14 dni na zwrot towaru zakupionego przez internet bez podania przyczyny.Nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Ilekroć wyżej mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
  • Pieniądze w przypadku zwrotu zwracamy bezzwłocznie.
  • Nawet po okresie 14 dni jeśli towar jest typowy, rotuje i utrzymywany w naszych stanach magazynowych można zwrócić się z zapytaniem o warunki wymiany.